Doug Heir Photo Gallery 1


DougHeir@aol.com
page 1 of 2 Next

 

17 SCAN
Doug & Leslie Gore
19 SCAN
Doug & Michael Bolton
2 SCAN
Doug on Wheaties Box

Doug & Richard Simmons
27 SCAN
Doug & Kristi Yamaguchi
29 NEW SCAN
Doug bring home the gold!
40 SCAN
Doug with Cory Everson & Doug Flutie
48 SCAN
Doug & Kurt Warner
51 SCAN
Doug at autograph session
CHRISTY AND DOUG
Doug & Cristy Whitman
Crisreeves
Doug with Christopher
and Dana Reeve
DOUG 11
Doug & Royal Ambassador
DOUG AND BENNET
Doug in Washington
DOUG AND BRADY
Doug & Jim Brady
DOUG AND IRON MIKE
Doug & Mike
Tyson